GÜVEN GAZ-Kaynak Teknolojisinde Sanayi Gazının Etkisi

Kaynak Teknolojisinde Sanayi Gazının Etkisi

GÜVEN GAZ

Kaynak Teknolojisinde Sanayi Gazının Etkisi

GÜVEN GAZ - Ankara
guvengaz_haber_kaynak_teknolojisi_sanayi_gazi_etkisi.jpg

KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE GÜNÜMÜZ ENDÜSTRİSİNDEKİ YERİ

Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki hızlı gelişimi ve çeşitli endüstri
dallarındaki uygulaması, konunun öğretim planlarına girmesini teşvik etmiş ve teknik
öğretimin her kademe ve türünde daima aranılan ortak bir teknik haline getirmiştir.
Kaynak tekniğinin öğretimi üç temele dayanmaktadır. Bunlardan biri yöntemler,
diğeri kaynak kabiliyeti ve üçüncüsü de tasarımdır.

Önümüzdeki on yıl içerisinde gezegenimiz bir milyar daha fazla insan taşımak zorunda kalacaktır.
Bu yüzyılın sonunda ise, eğer dünya nüfusu aynı hızla artmağa devam ederse, 8 milyarın üzerine
çıkacaktır. Onları nasıl barındıracak, nasıl besleyecek, nasıl giydireceğiz? Onları nasıl taşıyacak, nasıl
koruyacak ve boş zamanlarını nasıl değerlendireceğiz?
Dünya nüfusundaki artışın, bizim prodüktif kapasitemizi nerelere çıkaracağını bugün tahmin etmek
oldukça zordur. İnsanoğlunun zeka ve becerileri prodüktif olanakları sağlayacaktır. Acaba kaynaklarımız
yeterli olabilecek midir? Bugün mevcut olanlar kısıtlıdır ve hızla azalmaktadır. Gezegenimizin %70'ini
kaplayan deniz ve göller ihtiyacımızı daha birkaç yüzyıl karşılayacak potansiyele sahiptir.

Günümüzde demirci kaynağı, pratikte her ne kadar unutulmuş ise de, orijinal bir metal birleştirme
işlemi olarak nazari itibara alınabilir. İnsanlar 3.000 yıldan çok önceleri, ilk defa iki metal parçasını sıcak
veya soğuk durumda çekiçleyerek birleştirmeyi öğrendi. Bir külçeden döverek elde edilebilecek altın
levhasından daha büyük levha elde etmek iste yen ilk sanatkarlardan biri, altın parçalarının dövülerek
birleştirilebileceğini bir şans eseri olarak bulmuştur. Demirci kaynağının bu tip örneklerine dünyanın
çeşitli müzelerinde, özellikle tarihi orta bronz devrine, yaklaşık olarak Milattan önce 1400-1000 yıllarına
kadar uzanan arkeolojik kazılar olarak rastlamak mümkündür.

Bugün, bütün ülkelerde, demircinin çekici ile yaptığı basınç kaynağı hemen hemen tarihe
karışmıştır. Örs, artık bir koleksiyon eşyası haline gelmiş, yalnız bazı kıyı köşede kalmış demirci
atölyelerinde ve yarış hipodromlarının nalbant atölyelerinde görünür hale gelmiştir.

Mevcut işlemlerin geliştirilmesi ve yeni yeni geliştirme yöntemlerinin bulunması yolunda
yapılan araştırmalar sürmekte ve her geçen yıl bu çabalar daha da büyük bir hız kazanmaktadır.
Son 40 yıl içerisinde sayılamayacak sayıda gelişmeler kaydedilmiştir. Bunların kaynağı genellikle uzay
programı ve savunma planlarının sonucu doğan istekler olmuştur. Örneğin, İkinci Dünya Savaşının
isteklerinden biri olan Magnezyumdan imal edilen uçakların kaynağı için geliştirilen TIG/WIG kaynak
yöntemi, endüstride hemen hemen bütün yarı otomatik kaynak yöntemlerinde kullanılır hale gelmiştir.
Daha sonraları da hem endüstride hem de askeri alanda uygulanan tamamen otomatik sistemler
geliştirilmiştir.

 

Gedik Eğitim Vakfı - Prof. Dr. Selâhaddin ANIK
Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü'nün yayımladığı el kitabı

Sanayi gazları ve ekipmanları ile ilgili tüm ihtiyaçlarınızda hizmet vermek üzere Ostim OSB'de kurulan firmamız; kuruluşundan bu yana, sektördeki deneyimini ve başarısını “kalite, hizmet ve sürdürülebilirlik” kavramlarıyla birleştirerek, zamanında hizmet anlayışıyla faaliyet gösteren bir anlayışa sahiptir.
Hedefimiz: "Müşteri Memnuniyeti"
Müşteri beklenti ve taleplerini önceleyen ve öngören bir anlayışla; sektördeki gelişmeleri de yakından takip ederek, sanayi gazları (Oksijen, Asetilen, Karışım, Argon, Karbon vb.) ürün yelpazesiyle ve kaliteli çözüm ortakları ile birlikte hizmet vermektedir.
Hemen bizi +90 (312) 395 15 00 arayabilirsiniz!
scroll up